HISTORIA FiloZoFII – podział

Podział ten nie ma pretensji do bycia wyczerpującym i ma jedynie pomóc w orientacji chronologicznej

 

Część I – starożytność

 

Okres

Lata

 

Okres przed-filozoficzny – Egipt, Mezopotamia, Chiny, India

 

 

2800 p.n.e. – 600 p.n.e.

 

FILOZOFIA STAROŻYTNA                                                                600 p.n.e. – 270 p.n.e.

 

 

 

Pre-Sokratycy

 

 

624 p.n.e. – 470 p.n.e.

 

Filozofowie Jońscy

 

 

Tales z Miletu

640 – 546 p.n.e.

Anaxymander

611 – 547 p.n.e.

Anaxymens

585 – 528 p.n.e.

Heraklit

535 – 475 p.n.e.

Pitagorejczycy

 

 

Pitagoras

582 – 507 p.n.e.

Eleaci

 

 

Ksenofanes

570 – 475 p.n.e.

Parmenides

V wiek p.n.e.

Zenon z Elei

489 - 430 p.n.e.

Neo-fizycy

 

 

Empedocles

495 - 435 p.n.e.

Anaxagoras

500 - 428 p.n.e.

Atomiści

 

 

Leucyppus

Koniec V wieku p.n.e.

Demokryt

460 – 370 p.n.e.

Sofiści

 

 

Protagoras

490 – 421 p.n.e.

Gorgias

485 - 380 p.n.e.

 

 

Okres klasyczny – Sokratycy

 

 

470 p.n.e. – 324 p.n.e.

 

Sokrates

470 – 399 p.n.e.

Platon

427 – 347 p.n.e.

Arystoteles

384 – 322 p.n.e.

Antystenes – Cynicy

440 – 365 p.n.e.

Aristippus

435 – 350 p.n.e.

 

 

Okres Helleński

 

 

324 p.n.e. – 31 p.n.e.

 

Epikureizm

 

 

Epikur

341 – 270 p.n.e.

Sceptycy

 

 

Pyrrho

360 – 270 p.n.e.

Tymonus

325 – 235 p.n.e.

Arcesylaos

315 – 241 p.n.e.

Carneades

214 – 129 p.n.e.

 

Sextus Empiricus

II – III wiek n.e.

Stoics

 

 

Zeno z Citium

336 – 264 p.n.e.

Cleanthes

331 – 233 p.n.e.

Cicero

106 –  43 p.n.e.

Chrysyppus

280 – 206 p.n.e.

Panaitius

180 – 110 p.n.e.

Posidonius

135 – 50 p.n.e.

Seneca

4 p.n.e. – 65 n.e.

Epictetus

60 – 117 n.e.

Marcus Aurelius

121 – 180 n.e.

 

Neo-paltonizm okres mistyczny

 

31 p.n.e. – 270 n.e.

 

 

Filon of Alexandria

25 p.n.e. – 50 a.d.

Ammonius Saccas

175 – 242 n.e.

 

Plotyn

204 – 270 n.e.

 

Proclus

410 – 485 n.e.

 

Drugi, TRZECI I CZWARTY Semestr Wykładów

Ñ

w opracowaniu

 

Część II – średniowiecze

 

HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ

III – XVI wiek

 

Część III – czasy nowożytne

 

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ

XVII – XIX wiek

 

Część IV – czasy współczesne

 

HISTORIA FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ

XIX – XX wiek