Internetowy Fakultet Filozoficzny – mapa serwisu

 

To co poniżej to zaledwie szkic całego przedsięwzięcia. Na razie robię to sam i oczywiście nie jestem w stanie podać wyczerpujących informacji nawet na temat samego schematu nauk filozoficznych. Być może że porwałem się z motyką na słońce, ale jeśli ktoś tak nie uważa i zechce mi przyjść z pomocą, to będę bardzo wdzięczny. Można pisać na : iff(wiadomo)op.pl

 

*             Prezentacja - czyli usprawiedliwienie filozofii

*             Mapa serwisu      <- tutaj jesteś

*             Wstęp do filozofii

            Definicja filozofii

            Mapa filozofii – dziedziny filozofii

*             Historia Filozofii

            starożytnej

            średniowiecznej

            nowożytnej

            współczesnej

 

scholastycznej

arabskiej

            renesansu

            postmodernizm

 

*             Logika

*             Metodologia

*             Epistemologia – Teoria poznania

*             Metafizyka – teoria bytu

            Rozmowy metafizyczne

                        Rozmowa pierwsza

 

*             Teodycea – Filozofia Bytu Absolutnego

*             Kosmologia  - Filozofia przyrody

            Definicja Kosmologii

            Historia Kosmologii

            Kosmologia Filozoficzna

                        Plan wykładów I

                        Plan wykładów II

            Kosmologia Fizyczna – to na pewno nie jest dziedzina filozoficzna, ale ...

            Teoria Wszystkiego

            Zagadnienia szczegółowe

                        Dowody św. Tomasza z Akwinu

 

*             Filozofia Nauki

*             Antropologia -  Filozofia człowieka

*             Etyka – Filozofia moralności

*             Filozofia Religii

*             Estetyka – Filozofia Sztuki

*             Filozofia kultury

*             Lingwistyka

*             Filozofia polityczna

*             Psychologia filozoficzna